L'Ajuntament destinarà 240.000 euros al teixit econòmic local que hagi hagut de tancar per les restriccions de la COVID-19

Amb les noves subvencions, l’Ajuntament haurà destinat un total de 540.000 euros al comerç de proximitat de la ciutat en el 2020, ja que al setembre es van destinar 300.000€ a les targetes-moneder per incentivar el consum en el teixit local.

 

  • El consistori posa en marxa dues línies d’ajuts, una per al comerç local, professionals autònoms i microempreses amb un màxim del 30% de la totalitat de les despeses i de fins a 500 euros i, una altra, per al sector de la restauració i centres d’estètica i bellesa amb un ajut directe de 500 euros sempre que hagin resultat beneficiaris de la subvenció atorgada pel Consorci de comerç, Artesania i Moda de Catalunya.
  • La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, sempre que la suma de les subvencions no superi l’import de la despesa.
  • Amb les noves subvencions, l’Ajuntament haurà destinat un total de 540.000 euros al comerç de proximitat de la ciutat en el 2020, ja que al setembre es van destinar 300.000€ a les targetes-moneder per incentivar el consum en el teixit local.

 

L’Ajuntament de Cornellà ha aprovat dues línies de subvencions adreçada al teixit econòmic local. Per una banda, ajudes destinades al comerç local, persones treballadores autònomes i microempreses de la ciutat de Cornellà que van haver de cessar la seva activitat per causa del Reial Decret 463/2020 de 14 de març, que va declarar l’estat l’alarma. I per altra, suport econòmic per als titulars d’activitats de restauració i de centres d’estètica i bellesa obligats al tancament en base a la resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre.

Es destinaran a aquests ajuts un total de 240.000 euros, dels fons propis municipals. Pel que respecta al comerç local, professionals autònoms i microempreses, es concedirà un ajut d’un màxim del 30% de la totalitat de les despeses subvencionables, fins a un límit de 500 euros, i que estaran detallades a les Bases un cop es publiquin al Butlletí Oficial de la Província.

D’altra banda, pel que fa al sector de la restauració i centres d’estètica i bellesa la subvenció municipal serà directa, amb un import de 500 euros.

A part d’aquestes dues línies de subvencions per la comerç local, aquest Ajuntament ha impulsat també les targetes-moneder carregades amb 100€ destinades a l’estímul de la demanda cap al consum en comerços i establiments de restauració de la ciutat, i de les quals ja se n’han venut 5.000 unitats. La targeta-moneder es ven als consumidors/es per 70 euros, i els 30 euros restants els aporta l’Ajuntament de Cornellà. Es poden adquirir fins al 31 de desembre, o fins a arribar a les 10.000 unitats, cosa que suposaria haver incentivat una despesa directa d’un milió d’euros en el comerç local.

Despeses subvencionables

Aquesta subvenció per al comerç de Cornellà podrà anar destinada tant a les despeses corrents necessàries per al manteniment, com per a la reactivació de l’activitat habitual durant el període d’inactivitat.

Aquestes despeses subvencionables correspondrien, entre d’altres, a: lloguers, quotes d’hipoteques, quotes de préstecs, quotes d’autònoms, subministraments bàsics, costos laborals, adequació de locals a causa de la Covid-19, etc.

No seran subvencionables, però, les despeses corresponents a obres d’instal·lació i remodelació, l’IVA de les factures o els impostos indirectes equivalents que siguin susceptibles de recuperació o compensació.

Com realitzar la sol·licitud

Les sol·licituds es podran presentar mitjançant la Seu Electrònica de l’Ajuntament o el Registre General de l'Ajuntament a partir de l’endemà de la publicació de l’aprovació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i durant el termini de 15 dies naturals.

Pal·liar les conseqüències econòmiques de la COVID-19

El comerç local és una de les activitats econòmiques i humanes més importants a l’hora de vertebrar una societat. Aporten productes i serveis de qualitat, proximitat i una riquesa que, en bona part, roman a la ciutat.

Si bé, en un context d’emergència sanitària, s’ha d’entendre que cal modular l’activitat comercial i la mobilitat de les persones, les administracions no poden ignorar les conseqüències econòmiques de les restriccions aplicades. Més encara en un sector estructural per a la nostra ciutat. En aquest sentit, l’Ajuntament de Cornellà vol contribuir a pal·liar la situació dels comerços de Cornellà, tot complementant amb 500 euros, els ajuts de la Generalitat que són per un import màxim de 1.500 euros. Per tant, d’aquesta manera, cada establiment podria rebre fins a 2.000 euros.

Aquesta línia de subvencions al comerç local se suma a la resta de mesures socials incloses al pla d’actuació municipal que s’han anat executant i implementant des del mes de març i que van ser ratificades per tots els grups municipals el mes de juny. Ara més que mai, l’objectiu de l’Ajuntament de Cornellà és evitar que ningú no quedi enrere.

 

Cornellà de Llobregat, 3 de novembre de 2020