Cornellà demana al Govern de la Generalitat més recursos econòmics per al món local, i participar dels fons europeus de reconstrucció

L'Ajuntament de Cornellà ha aprovat una moció demanant a la Generalitat de Catalunya més recursos per al món local, solucionar els deutes i retards en les transferències que manté l'ens autonòmic cap als ajuntaments i augmentar els recursos en diferents àmbits que han hagut d'aportar els municipis per fer front i posar recursos destinats a lluitar contra la pandèmia de la Covid-19.

El text recorda que  el compliment dels protocols i les mesures que ha anat acordant el Govern de la Generalitat genera un fort impacte en els pressupostos municipals, que encara no han rebut cap ajut. Ni tan sols en el Pla per a la recuperació econòmica i la promoció social, aprovat pel Govern de la Generalitat el passat mes de juliol, on no hi havia cap mesura dirigida directament als ajuntaments.

Els serveis que els ajuntaments estan assumint a compte de la Generalitat són molts i diversos, relacionats amb polítiques d’ajudes socials per a famílies i persones vulnerables, suport econòmic als sectors d’activitat econòmica de proximitat. A banda, evidentment, de l'augment de costos dels serveis que li són propis, sumat a la pèrdua d'ingressos per la suspensió de recaptació o moratòries, que Cornellà estima en una quantitat superior als dos milions d'euros, i que s'anirà incrementant.

Per aquest motiu, el text apunta que la Generalitat ha de posar en marxa, de manera urgent, mecanismes compensatoris i recursos extraordinaris dirigits als ajuntaments, i als sectors que més estan patint la crisi, com han fet d’altres comunitats autònomes. Un exemple són els Fons Europeus de Reconstrucció que té previst aportar la Unió Europea, perquè la seva incidència a les ciutats serà molt alta i es puguin tenir en compte les especifitats territorials.

 

Moció presentada per l'alcaldia

El text aprovat és una moció presentada per l'alcaldia al ple de l'Ajuntament, celebrat dimecres passat, que ha comptat amb el suport dels grups municipals del PSC, Ciutadans, Podemos, En Comú-Movem Cornellà i l'abstenció del grup municipal d'ERC.

L'alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, ha volgut deixar clar en la seva intervenció davant del Ple que la moció és un posicionament de la ciutat davant del Govern de la Generalitat, sense matisos de color polític, i ha recordat que algun dels plantejaments estan recolzats per entitats municipalistes on estan representats els mateixos partits que formen el Govern.

Així mateix, ha subratllat que no es tracta tant de reclamar diners a la Generalitat com d'aclarir les prioritats, ara mateix "molt alterades", de l'actual Govern. "Es tracta d'una reclamació objectiva per defensar els interessos de la ciutat de Cornellà". Entre altres, per exemple, s'apunta que els ens locals haurien de poder participar en els Fons Europeus, i tenint un paper actiu en planificar els projectes als quals es destinaran.

La moció recull fins a deu propostes d'acord, entre els quals, que la Generalitat liquidi tots els deutes que manté amb molts ajuntaments de Catalunya, revertint les retallades realitzades en les aportacions al món local i la situació de morositat en pagaments de tota mena de transferències de l'actual Govern.

També demanar augmentar en 300 milions d'euros els recursos del Fons de Cooperació Local per sufragar els costos de les competències assumides pels ajuntaments que no els hi són pròpies, així com Crear un nou Fons de Rescat extraordinari per a la reconstrucció social i econòmica dotat amb 500 milions d’euros del qual els ajuntaments siguin partícips i corresponsables.

El darrer punt demana que totes les resolucions preses pel Govern de la Generalitat que afectin directament o indirectament la gestió econòmica dels ajuntaments, vinguin acompanyades de recursos econòmics per fer-hi front, cosa que fins ara no ha succeït.

 

Cornellà de Llobregat, 30 de novembre de 2020