Cornellà posa en marxa una campanya per a sancionar amb 300 € els incívics que deixin els residus fora dels contenidors

13 de juliol de 2022

L’Ajuntament de Cornellà ha imposat 28 sancions en una setmana per deixar escombraries fora dels contenidors, d’acord amb l’Ordenança General de Convivència Ciutadana. Les multes són de 300 € i s’ajusten a diversos articles de l’Ordenança que subratllen el deure de respectar els espais i béns públics, així com el foment de la higiene com a imperatiu per a la salut personal i col·lectiva.

Més de vint d’aquestes sancions s’han posat en un sol dia en què van intervenir policies locals de paisà per identificar els incívics en el moment de la infracció.

Deixar escombraries fora dels contenidors, a banda de donar mala imatge de l’espai públic de la ciutat, comporta problemes de salut pública i de salubritat, ja que atreu rosegadors i insectes i provoca pudors al seu entorn. L’alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, ha explicat que la campanya es posa en marxa perquè “no acceptarem que una minoria, amb una actitud cívica intolerable, posi en risc la salut pública”, i ha apuntat que més endavant es prendran noves mesures.

La Guàrdia Urbana i el departament de Salut col·laboren per tal d’erradicar aquest tipus de conductes incíviques, i els equips d’educadors cívics que recorren espais públics de gran concurrència a la ciutat també fan pedagogia en aquest sentit. A més, en algunes plataformes de contenidors especialment conflictives, s’han col·locat càmeres de manera dissuasòria i que també permetran sancionar aquestes infraccions.

 

Renovació dels contenidors

Recentment, s’han substituït tots els contenidors d’escombraries de la ciutat en un esforç per millorar les xifres de recollida selectiva i adequar-se als objectius de reciclatge marcats per la Unió Europea. L’Ajuntament ha detectat que una de les reticències habituals dels usuaris a l’hora de fer ús dels nous contenidors és trobar escombraries al seu voltant, cosa que no es pot atribuir a la renovació del sistema de recollida, sinó a l’actitud dels incívics.

També es va fer, a finals de 2021, una campanya per difondre el nou servei gratuït de recollida de mobles a domicili, per la qual cosa ja no cal deixar-los al costat dels contenidors. Malgrat això, encara es donen casos de mobles i altres trastos abandonats a la via pública, conducta que també és sancionable.

L’actual Ordenança General de Convivència Ciutadana recull una sèrie de normes amb el propòsit de poder gaudir d’una ciutat endreçada, acollidora i sostenible. És vigent des del juny de 2017 i els articles als quals s’ajusten les sancions exposades són el 5 i el 17.