L’Agenda Social i Urbana (ASUECO) completa dos anys d’activitat amb el 70% dels objectius assolits

Cornellà de Llobregat, 27 de febrer de 2023

L’Agenda Social  i Urbana per Enfortir la Comunitat (ASUECO), constituïda pel consistori amb el suport de 40 agents socials i partits polítics de la ciutat, ha promogut més d’un centenar de mesures transversals destinades a vetllar pel benestar de les persones i pel creixement de la ciutat 

En aquests dos anys s’han fet realitat projectes com ara: el suport assistit a prop de 6.000 infants i joves en matèria d’orientació i reforç educatius, atenció a 540 famílies amb programes de suport a gent gran i a persones amb diversitat funcional o suport en matèria d’eficiència energètica a 2.382 famílies, entre d’altres

Dijous, 23 de febrer, l’Agenda Social Urbana per Enfortir la Comunitat (ASUECO) va celebrar un plenari ordinari on es van explicar els objectius i mesures impulsades a la ciutat en els darrers dos anys sota el paraigua d’aquest instrument de transformació i creixement comunitari, en què s’han implicat prop de 150 persones d’una quarantena d’entitats, agents socials i partits polítics. 

Aquest full de ruta, impulsat el febrer de 202,  va identificar 8 eixos estratègics (Pobresa, Salut, Benestar i Solitud; Educació, Igualtat, Activitat Econòmica, Habitatge, Convivència i Cornellà Natura)  i va  promoure més d’un centenar de mesures de caire transversal i sectorial amb una vocació integral, pensades per enfortir la comunitat amb les majors garanties possibles per atendre les necessitats sorgides arran de la crisis pandèmica de la Covid-19, i per impulsar projectes que permetessin avançar cap a una ciutat cohesionada, viva, sostenible, igualitària i integradora. 

El balanç en aquests dos anys és positiu, amb més del 70% de les mesures i objectius assolits. Entre els objectius i mesures més significatius destaquen: 

Lluita contra la pobresa

Aquesta línia estratègica està fonamentada en el principi d’equitat i salvaguarda de les famílies de Cornellà, principalment les més vulnerables.

En aquest àmbit s’havien identificat una dotzena de mesures, entre les que destaquen:  ajuts directes a 345 famílies amb infants sota el llindar de la pobresa, 400 places de caràcter social als casals d’estiu per a infants amb pocs recursos o atenció a 2.738 persones en situació de vulnerabilitat, amb més de 6.000 entregues de lots alimentaris de primera necessitat per part de la Botiga Solidària a un total de 979 famílies. Així mateix, destaca el conveni amb la Fundació Merchol-Cotet pel subministrament d’àpats a persones vulnerables. 

Salut, benestar social i solitud

Algunes de les línies definides en aquest apartat tenen a veure amb el treball des de la intervenció social de forma transversal, per avançar cap a una atenció més holística i integral de la persona.

En aquest apartat més d’un miler de famílies de la ciutat s’han vist afavorides per diferents programes impulsats des de l’ASUECO. És el cas dels programes de suport a famílies amb persones grans a càrrec i amb diversitat funcional; així com programes de salut bucodental i d’atenció psicològica. També és remarcable les 8.000 persones que atén la Fundació per a l’Atenció a Persones Dependents.

Així mateix, per afavorir a ciutadania i al comerç local s’han posat en circulació prop de 26.000 targetes moneder. 

Garantir una educació igualitària

Aquest eix havia formulat 19 línies que anaven des de garantir els serveis educatius en totes les franges d’edat, fins a promoure l’aprenentatge i la coeducació en qualsevol nivell educatiu, apostar per la innovació des del Citilab, preservar les escoles de segona oportunitat  o potenciar l’educació emocional, entre d’altres.

Entre les més destacables: els prop de 6.500 infants i joves que han rebut suport d’estudi assistit o d’orientació i atenció educativa, o les 767 accions promogudes per reduir l’abandonament escolar i consolidar programes formatius de noves oportunitats. A més, s’ha donat suport directe a prop de 500 infants per afrontar la bretxa digital. 

Igualtat de gènere i convivència

L’eix d’Igualtat ha contemplat mesures que han implicat als diferents col·lectius i grups socials per generar complicitat i promoure una igualtat real. Més de 2.000 dones han estat ateses al CIRD, i s’ha creat una càtedra amb la UB sobre perspectiva de gènere i feminismes. A més, prop de 600 joves de la ciutat han participat en tallers de formació en l’àmbit LGBTI.

Respecte a la convivència, han vist la llum projectes com els Serenos, s’han reforçat els canals per actuar contra l’ocupació il·legal d’habitatges i s’han fet més de 500 intervencions en mediació comunitària. 

Cornellà Natura

Aquest projecte, que ha permès la transformació de la ciutat per fer-la més verda i amable, continua sent una de les línies futures de creixement. En aquest apartat s’ha treballat en la reducció de la precarietat energètica, la qual cosa ha suposat atendre a més de 2.300 famílies mitjançant l’Oficina d’Eficiència Energètica. També s’ha fet especial incidència en accions per reduir la contaminació acústica o desenvolupar la infraestructura verda en l’ordenació del territori, entre d’altres. Així mateix, s’han portat a terme 36 obres de reurbanització que han suposat guanyar mes de 18.700 m2 de verd a la ciutat. 

Origen i desenvolupament de l’ASUECO

L’ASUECO parteix de la base i de l’experiència dels anteriors Acords Socials (2009-2011/2012-2016 i 2016-2020), fonamentats en el consens i el compromís d’agents socials, ciutadania i govern municipal. L’objectiu de la seva constitució va ser atendre les noves necessitats sorgides per la crisi pandèmica de la Covid-19, i donar impuls a nous projectes. 

El document marc de l’ASUECO aglutina mesures de caire transversal i sectorial amb una vocació integral, pensades per enfortir la comunitat amb les majors garanties possibles, i reduir l’impacte d’aquesta crisi sobre la vida social i sobre el futur econòmic de Cornellà. 

L’ASUECO compta amb un plenari constituït per representants de cadascuna de les entitats, organitzacions i agents socials signants, a més de representants de les associacions ciutadanes. El seu paper és treballar des de la corresponsabilitat en l’impuls de projectes, així com vetllar pel desenvolupament i seguiment de les mesures contemplades en el document marc. Compta amb una comissió permanent i tres sectorials en què han participat més d’un centenar de persones.