L’Ajuntament de Cornellà dona suport a la negociació dels sindicats CCOO i UGT per evitar retallades en el servei de correus

5 de novembre de 2021

L’Ajuntament de Cornellà, a través de la seva Junta de Govern Local, ha aprovat un acord que dona suport a la negociació col·lectiva dels sindicats CCOO i UGT amb l’empresa Correos y Telégrafos, destinada a arribar a un acord sobre una proposta de reestructuració del servei que asseguri la qualitat de la prestació del mateix a la ciutat, així com l’estabilitat de la plantilla.

De la mateixa manera, l’acord de la Junta de Govern Local planteja demanar a l’empresa Correos y Telégrafos informació sobre com afectaria aquesta reestructuració a Cornellà de Llobregat, a efectes de reclamar, si fos el cas, l’adopció de mesures correctores als organismes estatals que correspongui per garantir la prestació del servei.

El text aprovat recorda que el servei postal prestat per Correos juga un paper indubtable per contribuir a la cohesió social, territorial i econòmica del país, especialment a l’àmbit municipal. Com a servei públic, contribueix al desenvolupament econòmic i facilita tant a ciutadania com a organismes públics i privats un servei postal a preu assequible i de qualitat.

Recentment, s’ha tingut coneixement que l’empresa pública està duent a terme una retallada en la contractació –no es cobreixen l’ocupació estructural ni les baixes de llarga durada-, i es desconeixen tant els motius com l’impacte que poden tenir aquestes decisions en el servei que es presta a Cornellà de Llobregat, ja que l’Ajuntament no n’ha estat informat.

L’acord planteja que, després d’haver-se recuperat la qualitat del servei en els darrers anys, aquesta reestructuració presenta un risc elevat de tornar a situacions de precarietat i d’empitjorament del servei.