La Guàrdia Urbana de Cornellà reforça el dispositiu per sancionar els patinets que incompleixen la normativa

  • El Consistori revisarà la normativa municipal vigent per obligar aquests vehicles a circular exclusivament per la calçada o pels carrils segregats/bici
  • Al llarg de 2020, la policia local ha obert un total de 533 expedients sancionadors contra Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) per l’incompliment de l’ordenança de circulació
  • L’Ordenança contempla mesures totalment compatibles amb la normativa de regulació d’aquest tipus de vehicles que va posar en marxa el 2 de gener la DGT

 

L’Ajuntament de Cornellà presentarà al Ple Municipal del mes de gener una revisió de l’Ordenança Municipal de Vehicles i Vianants actual, que marcarà l’obligatorietat de què els vehicles de mobilitat personal (VMP) i els cicles de més de dues rodes circulin exclusivament per la calçada o pels carrils segregats. L’objectiu és vetllar per la seguretat dels vianants i dels conductors d’aquests vehicles, resoldre problemes de convivència a l’espai públic i fomentar una mobilitat sostenible i segura. La modificació de l’ordenança anirà acompanyada del reforç del dispositiu de la Guàrdia Urbana per sancionar als patinets que incompleixen la normativa, amb més agents als carrers.

La nova mesura es posarà en marxa atenent al reial decret del Govern Central que va entrar en vigor el 2 de gener, i que modificava el reglament de vehicles i circulació a l’entorn urbà. Aquesta nova normativa contempla, per als vehicles VMP, la circulació per la calçada o carrils segregats, prohibint la seva utilització a les voreres o a les zones de vianants.

A Cornellà l’Ordenança modificada va entrar en vigor al setembre de 2019, i des d’aleshores s’han portat a terme campanyes informatives sobre la nova reglamentació donat el creixement exponencial de la utilització d’aquest tipus de vehicles a la ciutat. La Guàrdia Urbana és l’encarregada de garantir que es compleix la normativa i vetllen per la seguretat ciutadana.

sancions-vmp-2020.pngSegons dades de la policia municipal en el decurs del 2020, s'han obert 533 expedients sancionadors contra Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) per l'incompliment de les ordenances de circulació relacionades amb aquests vehicles. D'aquestes sancions, la gran majoria s'han produït per circular més d’una persona en un VMP (130), per anar sense casc homologat (82) i per conducció negligent (67). També destaquen les multes per conduir amb distraccions com pot ser l’ús d’auriculars (60) o amb telèfon mòbil (53). Per circular per la vorera també s’han obert 56 expedients.

Aquests vehicles, com patinets o bicicletes elèctriques, plataformes amb rodes, ginys sense motor o cicles, són especialment sostenibles i en els darrers anys, Cornellà i altres ciutats metropolitanes han experimentat un augment de la seva presència als carrers com a forma habitual de desplaçaments unipersonals entre la ciutadania.

 

Campanya sancionadora

Tot i els beneficis que els Vehicles de Mobilitat Personal aporten a les ciutats -no contaminen, eviten caravanes i no ocupen gaire espai a l'hora de ser aparcats-, poden arribar a ser perillosos per a les persones que es desplacen a peu i també per als mateixos conductors.

Per aquest motiu i amb l’objectiu de corregir conductes, s’intensificarà la presència d’agents de la guàrdia urbana als carrers amb més circulació de VMP així com al voltant dels centres educatius i instituts. L’Ajuntament de Cornellà també iniciarà una campanya informativa als joves de la ciutat, principals usuaris d’aquests vehicles segons les estadístiques, sobre la normativa vigent.

Cal recordar que segons la normativa estatal que va entrar en vigor el 2 de gener, els patinets passen a tenir consideració de vehicles, la qual cosa obliga els seus usuaris a complir les normes de circulació, com qualsevol altre conductor.

 
Cornellà de Llobregat, 18 de gener de 2021