Nou projecte cultural i artístic adreçat a les Dones de Cornellà

14 de desembre de 2021
  • ‘Educ’art: empoderament a través de les arts’ és un projecte impulsat i creat per l’artista local Montserrat Orozco Cees
  • Adreçat a les dones de Cornellà, es tractarà de píndoles formatives i activitats relacionades amb el teatre, la lectura i l’art que impartiran artistes locals

 

L’artista local Montserrat Orozco Cees, amb el suport de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, impulsa un projecte cultural i educatiu adreçat a les dones de Cornellà amb l’objectiu de generar un punt de reflexió, trobada i sinergia entre les dones de Cornellà i tot el que la Cultura i l'Educació cornellanenca els pot oferir.

‘Educ’art: empoderament a través de les arts’ es fonamenta en l’estreta, i necessària, relació què han de tenir l’educació i la cultura a la nostra ciutat. Aquest projecte treballa amb tres línies de desenvolupament: Teatre, Art i Lectura, i des d’una perspectiva de gènere, per erradicar les desigualtats entre dones i homes, i en el camí d’aconseguir la igualtat real.

El projecte, ideat i dirigit per l’artista local Montserrat Orozco Cees es desenvoluparà en el primer trimestre de l’any 2022, durant els mesos de gener, febrer i març. Les diferents píndoles formatives es faran, normalment, tots els dimarts en diferents espais de la ciutat.

Les activitats es distribueixen de la manera següent:

  • 1r dimarts de mes: Activitats relacionades amb la Lectura
  • 2n dimarts de mes: Activitats relacionades amb el Teatre
  • 3r dimarts de mes: Activitats relacionades amb l’Art
  • 4t dimarts de mes: Cornellà ciutat educativa/cultural

 

Cada sessió/píndola formativa tindrà una durada d'1 hora i 30 minuts, i seran gratuïtes per a la ciutadania. Les inscripcions a les diferents accions formatives s’han de fer al Centre d’Informació i Recursos per a les Dones: telèfon: 934742841 o per email a ladona@aj-cornella.cat.

Consultar programació: www.cornella.cat  @igualtatcornella

La cloenda es farà coincidir amb els actes del Dia Internacional de la Dona (8 de març) i del Dia Internacional del Teatre (27 de març) amb la representació teatral “Totes les dones”, un espectacle de la companyia de teatre cornellanenca Microcornellateatre.

 

Implicació d’artistes i professionals de Cornellà

Els professionals que hi intervindran són de la nostra ciutat. Això es fa amb la intenció de posar en valor la qualitat humana i professional què ofereix el municipi. També s’implica a dones professionals de la ciutat per a compartir la seva expertesa i, a la vegada, oferir referents femenins a la ciutadania. Els professionals que hi participen són: Jordi Rocosa, Ángel Amazares, Elena Losada, Meritxell Ceballos, Sergi Díez, Microcornellateatre, Laura Orozco, Verónica Tomico, Raquel Franco i Nusteatre.

Així mateix, els espais en què es desenvolupa el projecte estan situats, en la majoria de casos, al barri de Sant Ildefons, per reivindicar tota la riquesa que el barri pot oferir a la ciutadania.

En definitiva es tracta d’impulsar Cornellà com una ciutat on cultura/associacionisme i educació treballin juntes per al desenvolupament integral de les ciutadanes cornellanenques, conèixer el que la ciutat els pot oferir, a la vegada que empoderar-les per oferir oportunitats de creixement i cap a la igualtat real.