Cornellà aprova un pressupost de 116 milions d'euros, en la línia de l'equilibri i la contenció

L'Ajuntament de Cornellà ha aprovat el pressupost del consistori per a l'exercici 2011, que ascendeix a 116.274.777 euros en una línia d'equilibri, contenció i, alhora, de finalització d'inversions. La corporació municipal manté l'esforç en els serveis bàsics, els espais públics i la seguretat ciutadana i consolida l'augment de la despesa destinada a l’atenció social i educativa. Cornellà de Llobregat és una de les ciutats d'Espanya amb menor endeutament per habitant. 

A l'any 2011 es destinaran 15,3 milions d'euros als projectes educatius i als del departaments de Polítiques de Família, Salut Pública i Cultura. Destaca la posada en marxa d'una nova escola bressol a Sant Ildefons el proper mes de gener. Amb aquestos diners també es donarà continuïtat a programes com Minuts Menuts -un servei pioner de guarda per a nadons- el Pla de l'Entorn i la Ciutat de la Lectura; i es pagarà l'última anualitat de les obres de construcció de l'Escola Martinet. A més, estan incloses en aquest compte les inversions previstes per Esports, on cal mencionar la reforma de la piscina municipal a Can Mercader.

Mereix una atenció especial la despesa en protecció social, superior als 5 milions d’euros, dels quals 4,2 pertanyen als programes de serveis socials. 

Més de vint milions per seguretat, neteja i projectes d’espais públics

Una altra partida de 22,7 milions està orientada als serveis públics bàsics que corresponen al benestar comunitari. En concret, es refereix a la seguretat, la neteja viària, la recollida i el tractament de residus, els parcs i jardins i els projectes d’espai públic. En aquest últim punt destaca la tercera fase de la carretera de l’Hospitalet, la reforma del local de Fontsanta i la reurbanització dels carrers Llinars i Cinema Bel. La inversió municipal ascendeix a 6,5 milions d’euros.

Moderació en l'augment fiscal

Pel que fa als impostos, s’ha de parlar d’una pujada moderada, al voltant del 2,3%; tot i que alguns com Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica es mantenen exactament igual, i en el cas del Impost de Béns Immobles (IBI) l’Ajuntament reduirà el tipus impositiu per quart any consecutiu. 

90 vivendes de promoció pública

Per altra banda, està previst que l’any 2011 comenci la construcció de 90 vivendes de promoció pública a la carretera D’Esplugues-Avinguda Sant Ildefons. A més, existeix una previsió genèrica per tal de posar en funcionament altres promocions a Millàs i Gavarra, en funció de la demanda real.

Aquestos pressupostos s’han aprovat amb el suport de PSC, CIU i EuiA. Tanmateix, PP, ICV i ERC han votat en contra.

 Més informació