19 de març: Portes obertes per veure el Centre Cívic i la ludoteca del PELL

Les dependències dedicades al Centre Cívic ocupen la planta baixa i es connecten directament amb el PELL. Disposa de més de 400 metres quadrats i compta amb diferents dependències i sales de formació i serveis. La ludoteca se situa a la zona ampliada i té una superfície aproximada de 500 metres amb sales d'actes, de psicomotricitat, de jocs de taula, així com altres dependències. En total han suposat una inversió d'1,2 milions d'euros. Podeu trobar més informació: www.parcesportiullobregat.com

El nou Espai Esportiu de Sant Ildefons

Aquest mes de març també es farà realitat el nou Espai Esportiu de Sant Ildefons. Es concreten així dos equipaments que donen resposta a unes necessitats socials generades en els últims temps. En el cas del Centre Cívic i la ludoteca en Riera a causa de la necessitat d'augmentar espais d'oci i culturals com a conseqüència del creixement experimentat. Allí comptem amb una zona esportiva de primer nivell amb el Parc Esportiu, les pistes de tennis de la Federació Catalana, l'Estadi Municipal o l'estadi del RCD Espanyol.

Respecte al nou Espai Esportiu de Sant Ildefons, s'ha creat una moderna instal·lació polivalent i adequada per a la pràctica de múltiples modalitats esportives. La inversió en aquests dos equipaments ciutadans ha superat els 6 milions d'euros, finançats en part amb recursos municipals i uns altres gràcies a programes de la Generalitat com la Llei de Barris o els Plans Estatals en el cas del Centre Cívic.

Un entorn millorat per sumar qualitat de vida

La zona en la qual s'emmarca el Centre Cívic i la Ludoteca en el Parc Esportiu Llobregat és un marc esportiu i social de primer nivell que ha canviat substancialment i que ha millorat la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes, optimitzant una zona que estava en desús.

Per la seva banda, tota la zona en la qual se circumscriu el nou Espai Esportiu de Sant Ildefons ha millorat la connectivitat i les vies d'accés amb l'objectiu d'adequar-ho al tràfic rodat i als vianants. En aquest entorn s'han millorat les avingudes de Sant Ildefons, Línia elèctrica i República Argentina, per fer-les més accessibles i transitables per a les persones, s'han generat habitatges i aparcaments públics i s'han definits noves zones d'oci i mobiliari urbà que han millorat substancialment la imatge del barri.