Obres al carrer Cinema Bel per millorar la vialitat, les voreres i l’accessibilitat

Durant el mes de juny l’Ajuntament de Cornellà ha iniciat la reforma completa del carrer Cinema Bel. El cost de les obres, que està previst que durin uns cinc mesos, ascendeix a més de 500.000 euros. La reforma deixarà el carrer totalment renovat, amb les voreres alineades, més amples, uniformes i sense barreres arquitectòniques, un carril de circulació de 3,2 metres d’ample i una filera d’aparcament al lateral dret en sentit de pujada.

Les obres també serviran per afegir al carrer, que actualment no té arbres, alguns exemplars de l’espècie Hibiscus Syriacus, cada tres places d’aparcament. També es col·locaran papereres als dos extrems i al centre del carrer i es renovarà el clavegueram. La renovació de les voreres s’adequarà a la normativa d’eliminació de les barreres arquitectòniques; en els passos de vianants, el paviment tindrà una textura diferenciada, per facilitar-ne el reconeixement per part de persones amb disminució visual.

Minimitzar molèsties

L’execució de l’obra es farà per fases, primer una vorera i un cop acabada s’obrirà l’altra, per causar les menors incomoditats possibles al veïnat. De qualsevol forma, durant el desenvolupament de les obres el pas o accés puntualment es veurà obligatòriament reduït, per la qual cosa s’informarà el veïnat col•locant avisos a guals i porteries. El carrer Ametller serà l’alternativa per als vehicles quan el pas per Cinema Bel estigui restringit.