Nova unitat de seguretat ciutadana al barri de Sant Ildefons

Guàrdia Urbana

L’Ajuntament de Cornellà ha posat en marxa des del mes de setembre una Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) de la Guàrdia Urbana, que actua a la tarda i la nit al barri de Sant Ildefons. El seu objectiu ha estat reforçar la seguretat ciutadana i resoldre conductes incíviques al barri. El grup reforça i complementa la presència habitual del guàrdia de barri i del torn especial de nit de la Guàrdia Urbana, així com tasques de la unitat de convivència.

El balanç d’aquesta prova pilot, gairebé tres mesos després, és molt positiu pel que fa a resultats i pel que fa a la percepció de la ciutadania, cosa que ha portat el consistori a estudiar la possibilitat d’estendre-la a la resta de la ciutat.

La USC està formada per 1 caporal amb deu anys d’experiència a la Guàrdia Urbana i 4 agents -dos que han desenvolupat tasques de guàrdies de barri i dos formant part del grup de reacció nocturn-, que han rebut una formació especialitzada. Aquest fet respon a la voluntat de crear un grup especial, que reunís els perfils d’agents avesats al tracte de proximitat, amb agents capacitats per a intervencions ràpides i fermes. Es tracta d’una experiència pionera, que en aquest període pilot ha actuat les nits de dimarts a dissabte al barri de Sant Ildefons (de 18:00 a 1:00 hores entre setmana i de 18:00 a 4:00 hores divendres i dissabte).

Detectar i prevenir conductes conflictives

Des de finals de setembre fins a l’1 de desembre el grup ha realitzat un total de 602 presències. Durant aquestes intervencions es realitzen accions molt diverses: entre altres, 321 denúncies per embrutar el carrer, 81 relacionades amb tinença de gossos, 74 per pertorbar el descans dels veïns i 56 per possessió d’estupefaents, han estat les més habituals.

Aquestes accions han servit especialment per detectar les conductes conflictives, com grups sorollosos, que beuen o realitzen partides de cartes a la via pública, grups (habitualment joves) que monopolitzen l’ús de zones de descans, etc.

Les actuacions de la nova unitat ajuden a prevenir i controlar amb precisió alguns “punts calents” del barri i reconduir aquestes situacions. A més,  complementen les que ja es realitzen regularment al barri de Sant Ildefons a càrrec dels equips habituals, com el guàrdia de barri o la unitat de convivència. Per exemple, en aquest període s’han inspeccionat 10 pisos on s’havien rebut queixes per possible sobreocupació; en 4 d’ells s’ha pogut verificar que no s’ajustaven a la normativa.

L’activitat principal de la USC és el patrullatge preventiu, posant l’ull a possibles problemes d’ordre públic, control de zones i establiments conflictius (inspeccions per tancaments fora d’hores, ocupació indeguda de la via pública...), vigilància de zones comercials i altres situacions d’alarma social o d’incivisme.

Aquest patrullatge el realitzen tant a peu, com en motocicleta o amb un furgó especial, el més eficient depèn de la zona on s’actuï i la intervenció que s’hagi de fer. Habitualment realitzen el servei uniformats però alguna actuació especial ha requerit actuar de paisà.