El Síndic realitza 462 gestions durant 2013, una gran part referides als efectes de la crisi

L’oficina del Síndic de Greuges de Cornellà va realitzar 462 gestions durant 2013, entre queixes, consultes, iniciatives d’ofici i recomanacions. En el cas de les actuacions del Síndic davant l’Administració municipal, l’augment ha estat del 50%. Així ho reflecteix la Memòria anual, que aquest any té una peculiaritat: recull el treball de l’anterior síndic, Frederic Prieto, fins al 31 de maig i, a partir d’aquesta data, de Joan Barrera Riba, actual Síndic de Greuges de Cornellà i qui signa l’informe.

Barrera ha alertat sobre l’elevat nombre de queixes referides a l’endarreriment en la prestació de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) per part de la Generalitat, i adverteix de l’existència d’un altre grup de queixes vinculades a l’habitatge i a la impossibilitat de molts ciutadans de pagar la quota de la hipoteca. El Síndic també reflexiona sobre l’accés a un habitatge digne, la llei de dependència, les beques menjador i l’ús de l’espai públic, entre d’altres assumptes.

Pel que fa a les queixes que ha rebut, gairebé el 33% estan relacionades amb temes de salut, acció social i consum, mentre que el 21% parlen de ciutadania i el 19%, d’espai públic i urbanisme. S’ha de dir que el 31% del total han estat resoltes de manera positiva i només el 8,82% han obtingut un resultat negatiu. De les consultes, 99 en total, prop del 60% eren sobre temes socials, en concret sobre els efectes de la crisi econòmica.

CONSULTA L'INFORME SENCER
Quadríptic resum de l'informe del Síndic de 2013