9 de cada 10 persones grans, molt o bastant satisfetes de viure a Cornellà

El 93,4% de les persones de més de 60 anys que resideixen a Cornellà estan molt o bastant satisfetes de viure al municipi. Així es desprèn de l'enquesta encarregada per l'Ajuntament de Cornellà i que va tenir lloc durant el mes de maig de 2014. Aquest resultat demostra que el grau de satisfacció és superior en aquesta franja d'edat al del conjunt de la població, ja que el 89,7% dels entrevistats declara sentir-se molt o bastant satisfet. I si ens cenyim al fet de viure al seu barri, les persones grans tornen a oferir un percentatge millor que el del conjunt, amb un 92,4% davant del 88,1%. 

Pel que fa al grau de satisfacció amb la vida que porten, les dades dels majors de 60 anys tornen a ser fins i tot més positives que el de la totalitat (un 84,7% enfront del 80,9%) i si ens fixem en la valoració de les activitats del cap de setmana, la gent gran les puntua amb un 7,7 davant del 7,4 de mitjana. 

Aquestes dades, juntament amb els adjectius més atribuïts a la ciutat a l'enquesta (amb molta vida, amb bon ambient i amb bona convivència) dibuixen un municipi amb qualitat de vida i en què les persones de més de 60 anys coneixen i valoren les activitats que s'organitzen. 

Entre els recursos específics amb els quals compta la gent gran estan: la Universitat de la Gent Gran, els casals, les sis residències de la tercera edat, els cinc centres de dia, i diferents activitats com les caminades per la ciutat, les xerrades de vida saludable, els tallers d'estimulació de la memòria, tallers de taixí, tallers d'Internet i el concurs de relats breus, entre d’altres. A més, també tenen a la seva disposició propostes orientades al públic general, com són el programa Vine a fer Esport Salut, la Universitat d'Estiu de les Dones i Les tardes de les Dones.