L’Acord Social, un projecte viu que segueix treballant per les persones

El passat 10 de desembre es va reunir el Plenari de l’Acord Social contra la Crisi per a rendir comptes, explicar la feina feta i dibuixar les línies de treball per l’any vinent. L’actual Acord Social va néixer l’11 de maig de 2012, quan 34 entitats i agents socials de la ciutat així com els partits polítics van signar un nou Acord, amb coresponsabilitat, diàleg i la col·laboració públic-privada, per a desenvolupar accions concretes i propostes sòlides que permetin fer front a l'actual crisi econòmica.

Entre els principals punts que es van tractar des de les comissions de Benestar Social, Educació i Economia destaquen:

  • L’Oficina de Mediació Hipotecària, creada el juliol de 2012, que juntament amb l’Àrea d’Acció Social del Consistori, ha aconseguit paralitzar en els darrers dos anys un total de 357 desnonaments a la ciutat. A més, s’ha detectat que a Cornellà hi ha 41 pisos buits de 7 entitats financeres diferents, dels quals s’està fent el seguiment corresponent per assegurar que aquests immobles es destinen a habitatge social.
  • Un altre dels projectes més destacats de l’Acord Social és la Botiga Solidària -creada ara fa dos anys per iniciativa de l’Ajuntament en col·laboració amb les entitats de la ciutat- que atén de 600 a 700 famílies al mes. Només durant 2014, ha proporcionat aliments i productes bàsics a unes 5.000 persones.
  • La construcció de 36 horts urbans al barri de Sant Ildefons, en els terrenys ocupats anteriorment per l'edifici de l'INEM. Es posaran en marxa properament i les parcel·les se cediran durant dos anys a persones en situació d'atur de llarga durada com a eina de suport emocional per fomentar la seva autonomia i recuperar l'autoestima.

A més, pel que fa a mesures estrictament econòmiques, es va parlar de:

  • Els plans d’ocupació local, que van començar l’any 2012 i que, amb una inversió de 6 milions d’euros, hauran creat des del seu inici i fins al 2015 prop de 1.000 llocs de treball. D’aquesta xifra, 150 contractacions seran possibles gràcies a que l'Ajuntament destinarà 965.000 euros procedents d'una plusvàlua per la compra-venda d’un edifici del complex d’oficines WTC Almeda Park.
  • La tasca desenvolupada des del Centre d’Empreses, amb els continus cursos de formació per l’emprenedoria, la posada en marxa d’eines telemàtiques a través del Punt d’Atenció a l’Emprenedor, que permeten crear una empresa en 48 hores, la celebració de jornades con “Fent Emprenedoria, véns?” a la qual van assistir més de 350 persones, les trobades de Networking...
  • La creació al mes de setembre d’un nou viver d’empreses al barri de El pedró, que s’afegeix als dos existents al Centre d’Empreses i al Citilab. Es tracta d’un nou espai polivalent que té com a objectiu fomentar iniciatives empresarials entre els joves, oferint allotjament i assessorament en tot el procés de creació, creixement i consolidació de nous negocis. 
  • L’acord amb la Cambra de Comerç de Barcelona, que té un punt d’atenció al Centre d’Empreses i que fomenta la creació de cursos i de tallers així com una relació més directa amb empreses.
  • Ajudes per a emprenedors recollides al projecte Quota Zero. Són ajuts que comprenen el 100% de bonificació en impostos com ara l’IBI, construccions i obres o el de vehicles, i taxes com les de recollida de residus o de serveis urbanístics, entre d’altres.
  • Així mateix, entre d’altres iniciatives, al 2015 es repetirà l’experiència Fent Ponts, però aquesta vegada en un format de cap de setmana, perquè pares, mares, alumnes i empreses es trobin i reflexionen sobre la formació professional i quin és l’itinerari formatiu més adient en cada cas.

Altra de les accions que es duran a terme el proper any seran unes jornades de reflexió i conscienciació sobre la pobresa.