Més de 4.500 persones grans en seguiment en la campanya "Cop de calor"

Departament d'Acció Social

A partir del mes de juliol, el Ajuntament de Cornellà i la Fundació d'Atenció a les Persones Dependents posa en marxa la campanya "Cop de calor "per advertir i atendre la gent gran sobre els efectes nocius de la calor. Aquest any es realitzarà un seguiment específic de les més de 4.500 persones de més de 75 anys que viuen soles, o junt amb algú de la seva mateixa edat.

La Fundació, amb la col·laboració d'un equip de voluntaris, realitza atenció telefònica continuada els matins de els dies laborables, oferint consells i mesures per a la prevenció dels cops de calor, als quals les persones grans són especialment sensibles i que poden resultar perillosos. En certs casos, aquestes persones reben una visita al seu domicili, especialment quan no estiguin en un circuit assistencial social i de salut.

Per a més informació sobre la campanya, podeu adreçar-vos al telèfon de contacte de la Fundació, el 93 375 16 93. L'atenció a la gent gran es realitza sota els paràmetres dels professionals de Serveis Socials de l'Ajuntament, als quals se'ls notifica de forma immediata qualsevol situació de risc per tal d'activar els protocols habituals d'intervenció social.

Prevenció i precaució

La campanya es realitza de forma preventiva des de fa diversos anys, en previsió que durant algunes setmanes, les temperatures pugin de forma excepcional. És convenient no deixar d'hidratar-se, evitar sortir del domicili a les hores al voltant del migdia, i ventilar correctament els habitatges, entre altres recomanacions.