Els parcs de Cornellà espais de descans i convivència

Els tres parcs principals de la ciutat de Cornellà: Can Mercader, Can Corts i el parc del Canal de la Infanta, són espais de referència pels ciutadans i ciutadanes segons valoracions fetes en dues enquestes, una de caràcter municipal i l'altre de l'AMB . En la de caràcter metropolità els ciutadans li donen una nota mitjana als parcs del 7,8% amb un índex de satisfacció del cent per cent.

Aquesta dada es desprèn de l'informe que fet públic l'Àrea Metropolitana de Barcelona  (AMB) sobre el nivell de satisfacció dels usuaris de 37 parcs, inclosos els tres de la ciutat. De les catorze variables analitzades, la tranquil•litat i la proximitat són els aspectes millor valorats, amb un notable alt. El disseny dels parcs i la jardineria, seguits del mobiliari són altres elements que han tingut una bona puntuació per part dels usuaris. També ha augmentat el grau de confiança en la seguretat dels parcs, mentre que en qüestió de serveis (enllumenat, lavabos, zones de jocs infantils) la puntuació ha estat més baixa.


Cornellà compta amb prop de 500.000 metres quadrats de parcs i zones verdes distribuïts per tota la ciutat, uns espais que reben a diari usuaris de totes les edats, majoritàriament entre els 25 i els 44 anys, segons el perfil dels entrevistats. Actualment s'està renovant el parc de la Ribera que actuarà com a nucli integrador i de referència als barris Centre i Riera.
D'altra banda, segons l'enquesta municipal realitzada entre 400 persones al maig de 2016, Cornellà és una ciutat on es troba tot el que es necessita, té molta vida i existeix una bona convivència entre els ciutadans. Aquests són els principals atributs del municipi segons les persones enquestades, de les quals el 85% diu sentir-se orgullosa de viure a la ciutat, concretament un 33,8% molt, i un 51% bastant.

La satisfacció dels ciutadans amb Cornellà es deu a les bones comunicacions i transports del municipi (57,3%) i la qualitat dels parcs i zones verdes (20,3%), com ja es va assenyalar fa quatre anys. Però en aquesta ocasió també destaquen els serveis i equipaments que se situen com el segon aspecte més positiu de la ciutat, amb un 28% de les respostes.


Espais de tranquil•litat i convivència

Els usuaris dels parcs coincideixen en destacar la necessitat d'aquests espais verds on trobar la tranquil•litat, així com l'amplitud i la distribució de les diverses zones de passeig. En la majoria d'ells hi han indrets per poder practicar esports amb circuits per a diferents edats, zones de picnic, pistes esportives i àrees de descans per oferir opcions a tots els ciutadans i garantir les necessitats de cada un d'ells. El parc de Can Mercader és el millor valorat en aquest sentit, tant per les seves instal•lacions i serveis, com pel ventall d'activitats que habitualment es programen en ell.

Enquesta ciutadana sobre l'estat de Cornellà
Enquesta metropolitana sobre els parcs