L’Ajuntament de Cornellà torna a congelar els impostos per al 2019

Per quart any consecutiu, l'Ajuntament de Cornellà ha decidit congelar la major part dels impostos municipals per a l'exercici 2019, inclòs l'Impost de Béns Immobles (IBI), amb l'objectiu de reduir la càrrega fiscal sobre la ciutadania. Pel que fa a les taxes i els preus públics a les ordenances fiscals s'actualitzen un 2,5% per a 2019 (equivalent a l'IPC del mes de de desembre de 2018).

En aquest sentit, aquest any també s'oferiran els ajuts per facilitar el pagament de l'Impost de Béns Immobles (IBI), dirigits a les persones i famílies amb menys recursos econòmics. Aquesta subvenció cobreix fins al 50% de la quota anual de l'impost. La mesura s'inclou entre els compromisos de l'Acordo Social contra la Crisi, amb la finalitat de limitar les càrregues fiscals a aquestes famílies.

També es manté el sistema de tarifació social a les escoles bressol i l'escola de Música municipals, a partir del qual les famílies pagaran les quotes d'aquests serveis en funció de la seva disponibilitat de renda i del nombre de membres.

La gestió pressupostària realitzada en els darrers anys permet al consistori disposar d'unes finances sanejades que permeten fer front a les inversions previstes amb els recursos propis de l'ajuntament i amb un nivell zero d'endeutament.