L’Escola Municipal de Música augmenta un 20% el nombre de places

L'Ajuntament de Cornellà porta anys apostant pels ensenyaments artístics i l'educació musical a través de l'escola Municipal de Música Roser Cabanas per la que han passat centenars d'estudiants. El seu objectiu és difondre la música en el sentit artístic de l'ésser humà a través del llenguatge del so.
Ofereix una formació especialitzada de qualitat que permet a tots els infants, joves i adults la possibilitat d'exercir una activitat musical des dels 4 anys fins a l'edat adulta.

Cal remarcar el gran nivell que aconsegueixen els alumnes, alguns dels quals, quan acaben els cursos a l'escola poden fer la prova d'accés al conservatori. Aquest curs dos alumnes de l'escola han pogut entrat al conservatori municipal de Barcelona amb les més altes qualificacions.

Per al curs 2019-20 l'Ajuntament ha fet un esforç per donar una màxima entrada a nous alumnes tant petits com grans, amb una ampliació del nombre de professors de l'escola, principalment en els instruments de guitarra i bateria. Aquests dos instruments, juntament amb el piano són dels més demandats de l'escola.

Amb aquesta ampliació l'escola eliminar la llista d'espera d'aquests dos instruments, i poden entrar a fer aquests instruments 14 alumnes.

59 nous alumnes i nous objectius al curs 2019-2020
Els curs 2019-2020 l'escola començarà amb 59 nous alumnes, la qual cosa significa que en dos anys ha crescut un 20% en nombre d'alumnes, passant de 368 a un total de 440.
A més de créixer en nombre d'alumnes l'escola també creix en oferta musical.
Amb l'ampliació de professorat l'escola augmentarà la seva oferta de conjunts instrumentals amb 4 conjunts nous. Aconseguint una oferta de 13 conjunts instrumentals.

Novetats significatives pel proper curs:
● Aplicació d'una nova nomenclatura que farà servir la mateixa terminologia de primària i secundària.
● Creació de la nova Big Band de Cornellà amb estil de Jazz dirigida pel professor de Saxòfon i músic Miguel Royo.
● Creació de 3 conjunts instrumentals nous. Combo Rock 1, Combo pop 1 i Combo Joves.
● Utilització de la nova plataforma digital GWIDO per pares/mares/alumnes i escola que facilitarà el trasllat d'informació d'horari, concerts, assajos etc.

L'alumnat de l'Escola Municipal de Música Roser Cabanas participa de forma continuada en els diferents esdeveniments socials i culturals de la ciutat. En el darrer any han fet més d'una de desena de petits concerts en diferent format, a més de participar amb entitats de la ciutat.

Escola de Música