Signat l'acord per renovar la C-245 de Cornellà fins a Castelldefels

Departament d'Espai Públic

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), els ajuntaments de Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels, i l’empresa pública Infraestructures.cat han formalitzat l’acord de col·laboració per impulsar i posar en marxa les obres d’integració urbana i millora de la mobilitat de la C-245 al seu pas per aquests municipis, on hi viuen en total més de 350.000 persones.

L'actuació, amb una dimensió de 13 kilòmetres de longitud, transforma aquesta eix viari des de la Plaça Constitució de Castelldefels fins l’intercanviador de Cornellà de Llobregat, on es troba el ferrocarril de Rodalies, línia 5 de metro i Trambaix. El cost total previst és de 39 milions d’euros.

La C-245, de carrretera a carrer

El projecte d’integració urbana i millora de la mobilitat de la C-245 aposta per la pacificació de la via i dóna prioritat al transport públic, a la bicicleta i als vianants. D'aquesta manera es reconvertirà l’antiga carretera comarcal C-245 en un veritable espai urbà i metropolità, i gràcies a la implantació d’una mobilitat més sostenible es produirà una millora notable de la qualitat de l’aire de la metròpolis.

Aquests són alguns dels seus trets destacats:

  • La remodelació de l’eix integrarà un carril bus reservat de 13 quilòmetres que comunicarà Cornellà de Llobregat i Castelldefels. Aquesta plataforma reservada per als autobusos permetrà augmentar la velocitat comercial almenys en un 25% en els trams urbans: es calcula que permetrà retallar gairebé 15 minuts el temps de trajecte en transport públic entre Cornellà de Llobregat i Castelldefels.
  • La remodelació de l’eix viari integrarà bona part de l’eix Bicivia 7, amb una via pedalable continua i segregada entre Cornellà de Llobregat i Castelldefels.
  • Creació de grans places a rotondes de gran diàmetre existents: el nou eix urbà de la C-245 es vertebra a partir de grans places, un dels elements comuns d’urbanització més destacats i característics del projecte.
  • En les grans places que vertebraran el nou eix urbà, s’ha dissenyat un sistema de parades de bus centralitzades. Aquestes grans parades seran com estacions d’intercanviador, amb andanes.
  • Punts d’il·luminació LED idèntics en tot l’eix: al llarg de tot el nou eix s’implantaran bàculs de punts de llum LED, que serviran per il·luminar tant la calçada com la vorera.
  • Increment de passos de vianants: s’ha incrementat el número de passos de vianants respecte el projecte inicial, per facilitar la mobilitat activa dels veïns i ciutadans i donar prioritat a la mobilitat dels mateixos.

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha redactat el projecte constructiu i executarà les obres, tot coordinant la participació dels ajuntaments i l’AMB en tot el procés de definició de l’actuació. D’altra banda, la Generalitat ja ha signat els convenis amb els ajuntaments implicats,  que fixen les condicions de cessió de la titularitat de la nova infraestructura als ajuntaments.

Les obres s'han de licitar en les properes setmanes i està previst que comencin en els mesos de juliol i agost de 2020.

 

  Més detalls del projecte (AMB)
  Nota de premsa completa (Departament de Territori)