L'Ajuntament de Cornellà ajorna el cobrament del lloguer d’habitatges, aparcaments i locals de titularitat municipal

L'Ajuntament de Cornellà ha decidit ajornar l'emissió dels rebuts de lloguer del mes d'abril i maig de 2020 de contractes d'arrendament vigents d'habitatges, aparcaments i trasters de titularitat municipal i gestionats per la empresa municipal PROCORNELLÀ. Aquesta mesura afecta a un total de 163 habitatges de lloguer de vuit promocions municipals i 14 aparcaments amb un total de 1.097 aparcaments i trasters. Així mateix, la mesura també s'aplica a l lloguer d'espais per a les 159 empreses allotjades als vivers d'empresa i als contractes d'arrendament de locals comercials gestionats per l'empresa municipal.

Així mateix, i d'acord amb els termes establers en l'article 9 del Real- Decreto-Ley, les persones en situació de vulnerabilitat no hauran d'afrontar aquests lloguers, sempre i quan es pugui justificar aquesta situació amb un document que haurà d'estar avalat per l'Oficina Local d'Habitatge (habitatges), el Centre d'Empreses (locals) o l'administració de PROCORNELLÀ (places d'aparcament i trasters).

Si la situació es normalitza, a començament del mes de juny 2020, PROCORNELLÀ tornarà a girar el rebut bancari de lloguer, corresponent al mes de juny, i a partir del mes de juliol de 2020 i fins el mes de desembre de 2020, s'haurà d'abonar fraccionadament els rebuts dels mesos d'abril i maig de 2020 juntament amb l'import del mes corresponent. D'igual forma, aquells arrendataris que no vulguin acollir-se a l'esmentat ajornament ho poden comunicar a l'empresa municipal.

Amb aquesta nova mesura l 'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l'empresa municipal PROCORNELLÀ volen ajudar a minimitzar l'impacte econòmic i social que se'n deriva de la situació creada per l'estat d'alarma i les mesures de contenció del covid-19 tant a les famílies, com a les empreses que són arrendatàries de béns i drets de titularitat d'aquesta empresa municipal.

D'altra banda, i davant la previsió que la situació d'emergència sanitària produïda pel covid-19 es pot veure perllongada en el temps, es poden adoptar altres mesures complementàries addicionals de protecció d'aquelles unitats familiars que puguin caure en situació de vulnerabilitat econòmica, en els termes establerts en l'article 9 del dit Real- Decreto-Ley.