Tràmits en línia per oferir un servei més àgil i còmode a la ciutadania

L'Ajuntament de Cornellà ha modernitzat els servei de tràmits en línia, que han estat fonamentals durant l'etapa de confinament. En un període d'un mes, s'han realitzat fins a 1.876 tràmits per aquesta via, a la qual tothom pot accedir des de l'adreça https://tramits.cornella.cat/

Aquesta modernització està adreçada a donar cada vegada més facilitats a la ciutadania i evitar en la mesura del possible els desplaçaments a les oficines municipals, mitjançant els serveis telemàtics. Així, en la gran majoria de casos el tràmit es pot fer des de casa, i el servei resulta més àgil i còmode.

La gran majoria dels tràmits que es realitzen electrònicament tenen a veure amb l'EFACT, la presentació de factures electròniques per part dels proveïdors de l'Ajuntament. En aquest període, han estat 1.003, un 53% del total. Ja en quantitats molt menors, es troben els assabentats d'obres (comunicació d'obres en habitatges per a les quals no cal llicència), les instàncies per esmenar una sol·licitud o aportar nova documentació a un expedient, o atestats relacionats amb la Guàrdia Urbana.

Atenció presencial, amb cita prèvia

L'Oficina d'Atenció al Ciutadà atén actualment una mitjana diària de 50 persones. La gran majoria, un 66% del total, té a veure amb temes relacionats amb el padró municipal d'habitants. Altres qüestions que porten els ciutadans i ciutadanes a fer el tràmit presencialment són gestions relacionades amb l'impost de transmissions patrimonials (un 10%) i, en menor mesura, tràmits de l'IdCat i de l'impost de béns immobles.

Es pot demanar cita prèvia a través de l'adreça http://citaprevia.cornella.cat/, on cal precisar el tipus de tràmit que es vol fer. L'accés amb credencials permet a l'usuari una sèrie de beneficis com conèixer l'estat de la cua, conèixer el temps mitjà d'atenció, rebre notificacions o avisos de la cita, modificar o cancel·lar la cita, valorar l'atenció rebuda, etc. També hi ha un accés sense registre (via web) per sol·licitar cita, però no disposa dels avantatges que proporciona l'accés amb credencials.

Alguns tràmits simples relacionats amb el padró, com la descàrrega d'un volant d'empadronament, es poden fer també a través d'una màquina d'autoservei ubicada als baixos de l'Ajuntament i en altres equipaments, sense necessitat de demanar cita prèvia.