10.000 propostes de millora

En set anys, més de 10.000 suggeriments de millora a la ciutat. És el que ja ha registrat la plataforma A Prop Teu des que es va posar en marxa. El darrer Cornellà Informa feia un resum de les dades del 2020 i repassava algunes incidències resoltes recentment.

Són, ja, set anys d’aquesta eina que vam idear per promoure la implicació de la ciutadania, per unir esforços amb els equips de manteniment que diàriament recorren els barris per reparar petits desperfectes que detecten, i que garanteixen tenir la ciutat ben cuidada. Era un nou sistema de gestió de les peticions, per poder fer-les arribar directament a un responsable, i aprofitant les xarxes socials, que en aquell moment eren més incipients. Ara, ens arriben unes 1.600 incidències cada any.

M’agrada dir que darrere de cada acció gestionada a través d’A Prop Teu, de cada reparació, de cada millora, hi ha el nom d’una persona anònima que ha fet un avís, o que ha fet un suggeriment. Que ha pres la decisió de fer-nos aquesta aportació. A vegades són reparacions molt concretes, a vegades són millores que responen a la manera que té aquesta persona de veure un aspecte de la ciutat, que els tècnics municipals han analitzat i valorat.

Per tant, hi ha un diàleg obert, que condueix a resultats, que es poden traslladar i beneficiar a qualsevol veí o veïna del barri, tan quan es tracta d’intervencions ràpides o petites reparacions a l’espai públic, com altres recomanacions. La idea bàsica, apropar l’Ajuntament a la ciutadania, i especialment, fer-la sentir copartícip i corresponsable de tenir cura del seu barri, de la seva ciutat, de Cornellà.