El valor del treball comunitari

Aquest dilluns tenim plenari de l’ASUECO (Agenda Social i Urbana per Enfortir Comunitat), la plataforma que vam crear a finals de febrer per fer front a la crisi per la pandèmia de la Covid-19 i per abordar els reptes de futur de la ciutat.

Aquest primer plenari, on estan els representants de les més de 40 entitats, agents socials, i partits polítics implicats, posarà sobre la taula les línies de treball encetades per les tres comissions de treball de l’ASUECO (Cornellà Humana i Verda, Cornellà educadora i inclusiva i Cornellà Activa i Emprenedora), i les prioritats establertes per per donar impuls a nous projectes que permetin avançar cap a un nou horitzó cada cop més sostenible, humà i igualitari.

El document marc de l’ASUECO aglutina mesures de caràcter transversal i sectorial amb una vocació integral, pensades per enfortir la comunitat amb les majors garanties possibles, i reduir l’impacte d’aquesta crisi sobre la vida social i sobre el futur econòmic de Cornellà.

El valor diferencial de l’ASUECO el marca el seu  caràcter plural, obert i participatiu, basat en l’experiència dels Acords Socials que el precedeixen i que van tenir el seu origen al 2009. Un valor que ens reafirma en la nostra voluntat de sumar, des del consens i el diàleg per generar sinèrgies i, en definitiva, per generar prosperitat i benestar per a la ciutat i els seus habitants.

No volem grans titulars, ni generar soroll innecessari. És més un treball diari, el compromís de l’equip de govern i la voluntat i el convenciment de que progressar és sinònim de diàleg i de treball en comú. La raó de ser d’aquesta Agenda ve determinada per aquest plantejament d’obrir la gestió  municipal per enfortir i millorar les nostres fortaleses. Cornellà és una ciutat vital i amb molts recursos i talents que hem d’aprofitar i posar en valor i això és el intentem fer, construir des del consens i el compromís comunitari de no deixar a ningú enrere.