Arquitecte/a tècnic

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències d'ARQUITECTE/A TÈCNIC/A

 

Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 30/09/2020 al 09/10/2020 (ambdós inclosos)

La documentació s'haurà de presentar preferentment  per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal)

Codi de la Convocatòria: ATOP2007