Inspector/a

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències d'INSPECTOR/A

Codi de la Convocatòria: INOP2018

Bases

Instància

Període de presentació d’instàncies: del 17/12/2020 al 28/12/2020 (ambdós inclosos).

 

Bases (modificades el 08/01/2021)

Nou període de presentació d’instàncies: del 14/01/2021 al 22/01/2021 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment  per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal)