Tècnic/a mig de treball

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències de TÈCNIC/A  MIG DE TREBALL

 

Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 30/09/2020 al 14/10/2020 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment  per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal)

Codi de la Convocatòria: TOOP2014

Relació de persones admeses

Relació definitiva de persones admeses

Data de la prova: 19/11/2020 a les 10:00 hores.

Lloc: Fira de Cornellà (C. Tirso de Molina 34 - 08940 Cornellà de Llobregat)

Les persones aspirants hauran de portar:

 

Resultats de la prova

Resultat de la prova i mèrits

Revisió de les puntuacions

Ordre de preferència