Enginyer/a industrial

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències d'ENGINYER/A INDUSTRIAL

 

Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 28/07/2022 al 06/08/2022 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal)

Codi de la Convocatòria: EIOP2242.

 

Relació de persones admeses

Relació definitiva de persones admeses

Data de la prova: 05/09/2022 a les 09:00 hores

Lloc: 4ª planta de l’edifici de Can Mercader (Parc de Can Mercader - Carretera de l'Hospitalet s/núm.- 08940 Cornellà de Llobregat)

 

Resultats de la prova, entrevista i valoració de mèrits

 Ordre de preferència