Treballador/a social

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències de TREBALLADOR/A SOCIAL

 

Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 14/01/2022 al 23/01/2022 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal)

Codi de la Convocatòria: TSOP2239.

 

Relació de persones admeses

Relació definitiva de persones admeses

 

Data de la prova: 25/02/2022 a les 10:00 hores

Lloc: Pavelló Espai Esportiu Sant Ildefons (Av Línia Elèctrica, 1 – 08940 Cornellà de Llobregat)

Resultats primera prova

Resultats de la segona prova

Resultats de la valoració de mèrits

Resultats de la revisió de la 2a prova i de la revisió de la valoració de mèrits

Ordre de preferència

 

NOTA: Amb data 12/12/2023 s'ha aprovat la integració de la borsa corresponent a aquesta convocatòria i a la convocatòria Treballador/a Social OPECOL02.

Integració borses Ordre preferència Treballador/a Social – Treballador/a Social OPECOL02