INSPECTOR/A POLICIA LOCAL

Convocatòria d'INSPECTOR/A POLICIA LOCAL

El sistema de selecció de les places serà el de concurs–oposició lliure

CODI: INOP2245

Bases modificades aprovades per Junta de Govern Local de data 21 d’octubre de 2022.

Instància

Període de presentació d’instàncies: del 17/10/2022 fins al 14/11/2022 (ambdós inclosos)

*Ampliació del període de presentació d’instàncies: del 27/10/2022 fins al 25/11/2022 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal).

     *El pagament de les taxes també es pot fer de manera presencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (Plaça de l’Església, s/n de Cornellà de Llobregat)

Termini per a la  presentació del Projecte: del 02/12/2022 al 21/12/2022 (ambdós inclosos)

Data de la prova: 12/01/2022 a les 09:00 hores. Lloc: Castell de Cornellà de Llobregat (C/ Mossèn Jacint Verdaguer s/n – 08940 Cornellà de Llobregat)

Data reunió del Tribunal: 31/01/2023 a les 09:00 hores

Lloc: Ajuntament de Cornellà – Sala de Reunions (Plaça de l’Església s/n – 08940 Cornellà de Llobregat)

Es comunica als aspirants que poden ser cridats a partir de les 10:30 hores.

  • 4a Prova: Proves psicotècniques i d’avaluació psicològica de competències i personalitat.
    • Data: 07/02/2023 a les 09:00 hores
    • Lloc: Casa Consistorial – Sala reunions (Plaça de l’Església s/n – 08940 Cornellà de Llobregat)

Resultats Proves psicotècniques i d’avaluació psicològica de competències i personalitat

  • 5a Prova: Entrevista personal
    • Data: 15/02/2023 a les 11:00 hores
    • Lloc: Prefectura Guardia Urbana Cornellà de Llob. (C/ Rubió i Ors 65 – 08940 Cornellà de Llobregat)

 !  Resultats Entrevista Personal, Proves mèdiques i Valoració de mèrits