SOTSINSPECTOR/A GUÀRDIA URBANA

Convocatòria SOTSINSPECTOR/A GUÀRDIA URBANA

El sistema de selecció de les places serà el de concurs oposició per promoció interna

CODI: SIOP2250

Bases aprovades per Junta de Govern Local de data 28 de juliol de 2023

Instància

Període de presentació d’instàncies: del 04/08/2023 fins al 23/08/2023 (ambdós inclosos)

La documentació s'haurà de presentar preferentment per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal).

* El pagament de les taxes també es pot fer de manera presencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (Plaça de l’Església, s/n de Cornellà de Llobregat)

Modificació de les Bases (aprovat per la Junta de Govern Local. 08/09/2023)

Nou termini de presentació d'instàncies: del 21 de setembre al 19 d'octubre de 2023 (ambdós inclosos)

Nota: Les persones que ja han presentat la instància no cal que la tornin a presentar.