Tècnic/a mig de sistemes informàtics

Convocatòria de TÈCNIC/A MIG DE SISTEMES INFORMÀTICS.

 

El sistema de selecció de les places serà el de concurs–oposició.

Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 06/08/2022 al 25/08/2022 (ambdós inclosos).

Codi de la Convocatòria: TMSI2243

Relació de persones admeses

Data de la prova: 20/10/2022 a les 09:00 hores

Lloc: Centre Cultural Joan N. García-Nieto (C/ Mossèn Andreu 13 – 08940 Cornellà de Llobregat)

Relació definitiva de persones admeses

Resultats de les proves

  • Fase de concurs: presentació de mèrits del 25 d’octubre al 8 de novembre de 2022 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal).

Resultats fase de concurs i entrevista