TÈCNIC/A DE SISTEMES INFORMÀTICS

Ordre de preferència per cobrir vacants i/o absències de TÈCNIC/A MIG DE SISTEMES INFORMÀTICS.

 

El sistema de selecció de les places serà el de concurs–oposició

Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 06/08/2022 al 25/08/2022 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal)

Codi de la Convocatòria: TMSI2243