ACTIVITATS CULTURALS OPECF16

CODIS PLACES CONVOCADES
1.2.58/ 1.2.57

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: A, subgrup A2, escala d’Administració Especial, sotsescala Comeses Especials, Tècnic/a Mig, de la plantilla de funcionaris/àries de l’Ajuntament de Cornellà, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits

Decret admesos/exclosos definitius de la convocatòria Activitats Culturals OPECF16

 

AVÍS: Termini de presentació de documentació acreditativa de mèrits: Del 18 al 31 de maig de 2023 (ambdós inclosos)

La documentació s'haurà de presentar mitjançant instància i preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

Anunci resultats finals de la convocatòria (29.06.2023)