ADMINISTRATIU/VA OPECF01

CODIS PLACES CONVOCADES
1.3.3/1.3.4/1.3.6/1.3.8/1.3.12/1.3.14/1.3.18/1.3.21/1.3.29/ 1.3.34/1.3.36/1.3.38/1.3.45/1.3.43/1.3.44/1.3.48/1.3.49/1.3.51/1.3.53/1.3.55/1.3.56/ 1.3.57/1.3.58/1.3.63/1.3.66/1.3.67/1.3.70/1.3.73/1.3.72/1.3.76/1.3.77/1.3.82/1.3.93/ 1.3.95/1.3.100/1.3.107/1.3.117

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: C, subgrup C1, escala d’Administració General, sotsescala Administrativa de la plantilla de funcionaris/àries de l’Ajuntament de Cornellà, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits

AVÍS: No cal presentar la documentació acreditativa dels mèrits, només la documentació dels requisits d’accés a la convocatòria (DNI, Títol, resguard de pagament de la taxa o exempció del pagament de la taxa i Formulari de Sol·licitud de participació).

DARRERES DADES ACTUALITZADES (29.09.2023)

Decret admesos/exclosos definitius de la convocatòria OPECF01 Administrativa

Termini de presentació de documentació acreditativa de mèrits: De l’11 al 22 de desembre de 2023  (ambdós inclosos)

La documentació s'haurà de presentar mitjançant instància i preferentment per Tràmit electrònic.

Atenció:

  • Només per aquelles persones que no han acreditat el  nivell de castellà (relacionades al decret).

Data de la prova de llengua espanyola: 7 de febrer de 2024 a la 09:30 h a la Sala de consultes del Castell de Cornellà (C/ Mossèn Jacint Verdaguer s/n - 08940 Cornellà de Llobregat)

  • Només per aquelles persones que no han acreditat el català (relacionades al decret).

Data de la prova de català: 7 de febrer de 2024 a la 12:00 h. al Centre de Normalització Lingüística (C/ dels Almogàvers s/n Edifici Roger de Llúria - 08940 Cornellà de Llobregat)