AJUDANT-PEÓ OPECL36

CODIS PLACES CONVOCADES
2.5.16/ 2.5.17/ 2.5.18/ 2.5.20/ 2.5.21/ 2.5.23/2.5.24/ 2.5.25/ 2.5.26/ 2.5.27/ 2.5.28

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

 

!   Nou termini  presentació de sol·licituds: Del 6 de febrer al 3 de març de 2023 (ambdós inclosos).

La documentación deberá presentarse preferentemente por TRÁMITE ELECTRÓNICO

 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: Agrupacions Professionals de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cornellà,  organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits

ANUNCI RESULTATS FINALS DE LA CONVOCATÒRIA (22.09.2023)