AJUDANT-PEÓ OPECOL18

CODIS PLACES CONVOCADES: 2.5.15/ 2.5.19

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: Agrupacions Professionals de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cornellà, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs Oposició.

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: del 2/1/2023 al 30/1/2023 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC.

AVÍS: No cal presentar la documentació acreditativa dels mèrits, només la documentació dels requisits d’accés a la convocatòria (DNI, Títol, resguard de pagament de la taxa o exempció del pagament de la taxa i Formulari de Sol·licitud de participació).

 

Decret admesos/exclosos definitius de la convocatòria (10.10.2023)

DATA I LLOC DE LA PROVA: 22/11/2023 a les 11:00 h al departament d’Espai Públic (C/ Energia, 97 - 08940 Cornellà de Llobregat)

  • Data de la prova de català (només per aquelles persones que no han acreditat el català, relacionades al decret): 22/11/2023 a les 09:00 h. al departament d’Espai Públic (C/ Energia, 97 - 08940 Cornellà de Llobregat)

 

Resultats de les proves (29.11.2023)

Termini de presentació de documentació acreditativa de mèrits: del 30/11/2023 al 15/12/2023 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar mitjançant instància i preferentment per Tràmit electrònic.