ARQUITECTE/A OPECOF24

CODIS PLACES CONVOCADES
1.1.21/ 1.1.22

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala tècnica, tècnic/a superior, de la plantilla de funcionaris/àries de la l’Ajuntament de Cornellà, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs Oposició

Decret admesos/exclosos definitius

  • DATA I LLOC DE LA PROVA: 15 de juny de 2023, a les 9:00h, a la Cúpula de l’Edifici Can Mercader (Can Mercader Ctra. de l’Hospitalet s/n – 08940 Cornellà de Llobregat)

    No cal presentar la documentació acreditativa dels mèrits fins després de la realització de la prova.

    Decret presentació mérits

    AVÍS: En el Decret 2023/3493 es publiquen els resultats de la fase d’oposició, i la puntuació mínima per aprovar són 24 punts, d’acord amb les Bases Específiques de la convocatòria.

  • Termini de presentació de documentació acreditativa de mèrits: Del 20 de juliol al 2 d'agost de 2023  (ambdós inclosos)
  • La documentació s'haurà de presentar mitjançant instància i preferentment per Tràmit electrònic.

Anunci resultats finals (08/09/2023)