ARQUITECTE/A TÈCNIC/A OPECF09

CODIS PLACES CONVOCADES
1.2.23/1.2.24

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: A, subgrup A2, escala d’Administració Especial, sotsescala Tècnica, Tècnic/a Mig, de la plantilla de funcionaris/àries de la l’Ajuntament de Cornellà, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits

AVÍSNomés per aquelles persones que no han acreditat el català (relacionades al decret).
Data de la prova de català: 8 de juny de 2023 a la 13:00 h. al Centre de Normalització Lingüística (C/ dels Almogàvers s/n Edifici Roger de Llúria - 08940 Cornellà de Llobregat).

ANUNCI RESULTATS FINALS DE LA CONVOCATÒRIA (19.07.2023)