AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA OPECF02

CODIS PLACES CONVOCADES: 1.4.3/1.4.4/1.4.5/1.4.6

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: C, subgrup C2, escala d’Administració General, sotsescala Auxiliar de la plantilla de funcionaris/àries de l’Ajuntament de Cornellà, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits.

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2/1/2023 al 30/1/2023 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC.

AVÍS: No cal presentar la documentació acreditativa dels mèrits, només la documentació dels requisits d’accés a la convocatòria (DNI, Títol, resguard de pagament de la taxa o exempció del pagament de la taxa i Formulari de Sol·licitud de participació).

 

Decret admesos/exclosos definitius de la convocatòria (2/2/2024)

Termini de presentació de documentació acreditativa de mèrits: Del 5/2/2024 al 16/2/2024 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar mitjançant instància i preferentment per Tràmit electrònic.

  • Data de la prova de català (només per aquelles persones que no han acreditat el català, relacionades al decret): 20/2/2024 a les 09.00 h. al Castell de Cornellà (C/ de Mossèn Jacint Verdaguer, s/n - 08940 Cornellà de Llobregat).

  Anunci resultats finals (04/03/2024)