AUXILIAR DE BIBLIOTECA OPECL18

CODIS PLACES CONVOCADES: 2.3.31

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: Tècnic/a Auxiliar, subgrup C1, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cornellà,  organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits.

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2/1/2023 al 30/1/2023 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

Decret admesos/exclosos definitius 

Termini de presentació de documentació acreditativa de mèrits: Del 19/3/2024 3/4/2024 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar mitjançant instància i preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC.

 

! AVÍS (només per aquelles persones que no han acreditat el català, relacionades al decret).

Data de la prova de català: 15/4/2024 a les 09.00 h. al Centre de Normalització Lingüística  (C/ dels Almogàvers, s/n, Edifici Roger de Llúria – 08940 Cornellà de Llobregat).

Rectificació prova de català