AUXILIAR DE SERVEIS A LA DONA OPECL27

CODIS PLACES CONVOCADES: 2.4.44

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: Auxiliar, subgrup C2,  de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cornellà,  organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits.

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC.

AVÍS: No cal presentar la documentació acreditativa dels mèrits, només la documentació dels requisits d’accés a la convocatòria (DNI, Títol, resguard de pagament de la taxa o exempció del pagament de la taxa i Formulari de Sol·licitud de participació).

 

Decret admesos/exclosos definitius de la convocatòria (21/11/2023)

Termini de presentació de mèrits: del 22 de novembre al 5 de desembre de 2023 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC.

  • Data de la prova de català (només per a aquelles persones que no han acreditat el català, relacionades al decret): 13 de desembre de 2023 a les 09:00 h. Lloc: Centre de Normalització Lingüística (C/ dels Almogàvers s/n Edifici Roger de Llúria - 08940 Cornellà de Llobregat).
  • Data de la prova de llengua castellana (només per a aquelles persones que no han acreditat la llengua castellana, relacionades al decret): 13 de desembre de 2023 a les 12:00 h. Lloc: Castell de Cornellà  (C/ Mossèn Jacint Verdaguer, s/n – 08940 Cornellà de Llobregat).