CUINER/A OPECL28

CODIS PLACES CONVOCADES
2.4.46

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: Auxiliar, subgrup C2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cornellà,  organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits

Decret admesos/exclosos definitius

Termini de presentació de documentació acreditativa de mèrits: Del 25 de gener al 7 de febrer de 2024  (ambdós inclosos)

La documentació s'haurà de presentar mitjançant instància i preferentment per Tràmit electrònic.

AVÍS! Només per aquelles persones que no han acreditat el català (relacionades al decret).

Data de la prova de català: 16 de febrer de 2024 a les 09.00 h. al Castell de Cornellà (C/ de Mossèn Jacint Verdaguer, s/n - 08940 Cornellà de Llobregat)

Anunci resultats finals (21/02/2024)