CUINER/A OPECOL14

CODIS PLACES CONVOCADES: 2.4.47

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: Auxiliar, subgrup C2 de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cornellà, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs Oposició.

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2/1/2023 al 30/1/2023 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

AVÍS: No cal presentar la documentació acreditativa dels mèrits, només la documentació dels requisits d’accés a la convocatòria (DNI, Títol, resguard de pagament de la taxa o exempció del pagament de la taxa i Formulari de Sol·licitud de participació).

 

Decret admeses/excloses definitives de la convocatòria (5/2/2024)

DATA I LLOC DE LA PROVA: Dissabte 24/2/2024 a les 10.30 h. a la Biblioteca Marta Mata (C/ Rubió i Ors, 184 – 08940 Cornellà de Llobregat).

  • Data de la prova de català (només per a aquelles persones que no han acreditat el català, relacionades al decret): Dissabte 24/2/2024 a les 09.00 h. a la Biblioteca Marta Mata (C/ Rubió i Ors, 184 – 08940 Cornellà de Llobregat).

Resultats proves teòrica i pràctica

AVÍS 

  • Termini de presentació de documentació acreditativa de mèrits:Del 28 de febrer al 12 de març  (ambdós inclosos)

La documentació s'haurà de presentar mitjançant instància i preferentment per Tràmit electrònic.