DINAMITZADOR/A DIGITAL OPECL08

CODIS PLACES CONVOCADES: 2.2.55

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: Tècnic/a Mig, subgrup A2,  de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cornellà,  organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits.

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2/1/2023 al 30/1/2023 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC.

 

Decret admesos/exclosos definitius

Decret rectificació tribunal (07.06.2023)

Decret rectificació tribunal (18.09.2023)

AVÍS  Termini de presentació de documentació acreditativa de mèrits: del 30/8/2023 al 13/9/2023 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar mitjançant instància i preferentment per Tràmit electrònic.

 

Anunci dels resultats finals (27.11.2023)