DISSENYADOR/A GRÀFIC OPECL15

CODIS PLACES CONVOCADES
2.3.2

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: Tècnic/a Auxiliar, subgrup C1, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cornellà, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits

Decret admesos/exclosos definitius

Decret rectificació tribunal (19.09.2023)

 

AVÍS  Termini de presentació de documentació acreditativa de mèrits: Del 30 d'agost al 13 de setembre de 2023  (ambdós inclosos)

La documentació s'haurà de presentar mitjançant instància i preferentment per Tràmit electrònic.

 

AVÍS: No cal presentar la documentació acreditativa dels mèrits, només la documentació dels requisits d’accés a la convocatòria (DNI, Títol, resguard de pagament de la taxa o exempció del pagament de la taxa i Formulari de Sol·licitud de participació).