EDUCACIÓ OPECF11

CODIS PLACES CONVOCADES
1.2.39

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: A, subgrup A2, escala d’Administració Especial, sotsescala Tècnica, Tècnic/a Mig, de la plantilla de funcionaris/àries de la l’Ajuntament de Cornellà, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits

icono_info.jpgAVÍS IMPORTANT:S’informa a les persones aspirants que s’ha suspès temporalment la convocatòria fins que es decreti nova composició i constitució de l’Òrgan selectiu de la mateixa. CONSULTEU AQUÍ LA INFORMACIÓ (23.06.2023)

ANUNCI RESULTATS FINALS DE LA CONVOCATÒRIA (14.09.2023)