EDUCADOR/A INFANTIL OPECF17

CODIS PLACES CONVOCADES: 1.3.163/1.3.165/1.3.166/1.3.168/1.3.169/1.3.170/1.3.172

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: C, subgrup C1, escala d’Administració Especial, sotsescala Comeses Especials, Tècnic/a Auxiliar, de la plantilla de funcionaris/àries de la l’Ajuntament de Cornellà, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits.

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2/1/2023 al 30/1/2023 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC.

AVÍS: No cal presentar la documentació acreditativa dels mèrits, només la documentació dels requisits d’accés a la convocatòria (DNI, Títol, resguard de pagament de la taxa o exempció del pagament de la taxa i Formulari de Sol·licitud de participació).

 

AVÍS IMPORTANT (12/1/2024)

La realització de la convocatòria s'ajorna i en breu es tornarà a publicar la nova data.