EDUCADOR/A INFANTIL OPECOF28

CODIS PLACES CONVOCADES: 1.3.162/ 1.3.167/ 1.3.171

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: C, subgrup C1, escala administració especial, sotsescala comeses especials, tècnic/a auxiliar, de la plantilla de funcionaris/àries de la l’Ajuntament de Cornellà, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs Oposició.

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2/1/2023 al 30/1/2023 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC.

AVÍS: No cal presentar la documentació acreditativa dels mèrits, només la documentació dels requisits d’accés a la convocatòria (DNI, Títol, resguard de pagament de la taxa o exempció del pagament de la taxa i Formulari de Sol·licitud de participació).

 

AVÍS IMPORTANT (12/1/2024)

La realització de la convocatòria s'ajorna i en breu es tornarà a publicar la nova data.