EDUCADOR/A SOCIAL OPECL13

CODIS PLACES CONVOCADES
2.2.33/ 2.2.34/ 2.2.37/ 2.2.38/ 2.2.40/ 2.2.44/ 2.2.45

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: Tècnic/a Mig, subgrup A2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cornellà, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits

Decret admesos/exclosos definitius de la convocatòria Educador/a social OPECL13

AVÍS: Termini de presentació de documentació acreditativa de mèrits: De l'11 al 24 d'abril de 2023 (abmdós inclosos)

La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

ANUNCI RESULTATS FINALS DE LA CONVOCATÒRIA (05.07.2023)