EDUCADOR/A SOCIAL OPECOL08

CODIS PLACES CONVOCADES: 2.2.35/ 2.2.39

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: Tècnic/a Mig, subgrup A2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cornellà, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs Oposició.

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2/1/2023 al 30/1/2023 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC.

 

Decret admesos/exclosos definitius

DATA I LLOC DE LA PROVA: 10/5/2023, a les 9:30h, al Centre Cultural Joan N. García-Nieto (C/ Mossèn Andreu, 13 – 08940 Cornellà de Llobregat)

 

Resultats de les proves

Termini de presentació de documentació acreditativa de mèrits: Del 13/6/2023 al 26/6/2023 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar mitjançant instància i preferentment per Tràmit electrònic.

 

Anunci resultats finals de la convocatòria (7/7/2023)

Anunci resultats finals de la convocatòria - rectificats (23/10/2023)

 

Integració de les borses Ordre preferència Educador/a Social – Educador/a Social OPECOL02 (2/2/2024)