ENCARREGAT DE MANTENIMENT OPECL25

CODIS PLACES CONVOCADES: 2.4.16

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: Auxiliar, subgrup C2, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cornellà,  organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits.

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2/1/2023 al 30/1/2023 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC.

AVÍS: No cal presentar la documentació acreditativa dels mèrits, només la documentació dels requisits d’accés a la convocatòria (DNI, Títol, resguard de pagament de la taxa o exempció del pagament de la taxa i Formulari de Sol·licitud de participació).

 

Decret admesos/exclosos definitiu (02/10/2023)

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE MÈRITS: Del 5/10/2023 al 19/10/2023 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar mitjançant instància i preferentment per Tràmit electrònic.

  • Data de la prova de català (només per a aquelles persones que no han acreditat el català, relacionades al decret): 30/10/2023 a les 09:30 h. Lloc: Castell de Cornellà (C/ de Mossèn Jacint Verdaguer, s/n - 08940 Cornellà de Llobregat).

Modificació del Tribunal (17/10/2023)

 

Anunci dels resultats finals (21/12/2023)